zsaslawno.pl
Wytyczne przed egzaminem istotne dla zdających egzamin potwierdzających kwalifikacje w zawodziew sesji zimowej 2022r. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 04 January 2022 11:12

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, gdy został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

5.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Last Updated on Tuesday, 04 January 2022 11:16
Read more...
 
POMOCE NA EGZAMIN styczeń – luty 2022r. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 03 January 2022 11:43

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 09 grudnia 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2022r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

RL.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumkakreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

2.

RL.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB , gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

3.

TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

4.

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, ekierka, linijka, temperówka

5.

EE.09

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

XXXX

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 09 grudnia 2021r. w sprawie materiałówi przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2022r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 03 January 2022 11:57
 
Harmonogram egzaminu zawodowego w sesja ZIMA 2022. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 17 December 2021 08:59

I. Etap pisemny egzaminu odbędzie się dnia 11.01.2022r. o godzinie:

10.00 – kwalifikacje: 

TG.07 (2 zdających T, 1 zdający SB),

AU.20 (3 zdających SB).

12.00 – kwalifikacje:

AU.36 (6 zdających),

RL.22 (6 zdających),  

TG.16 (12 zdających).

14.00 – kwalifikacja:

EE.09 (3 zdających).

Miejsce egzaminu – sala konferencyjna szkoły, czas trwania egzaminu 60 minut

 

II. Harmonogram etapu praktycznego egzaminu.

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu/czas trwania

Miejsce egzaminu

1.

RL.21

(4 zdających)

10.01.2022r.

9.00/120 minut

Sala konferencyjna

2.

RL.22

(6 zdających)

10.01.2022r.

13.00/120 minut

Sala 113

3.

TG.16

(12 zdających)

10.01.2022r.

13.00/150 minut

Sala konferencyjna

4.

AU.36

(6 zdających)

18.01.2022r.

9.00/180 minut

Sala 302

5.

EE.09

(3 zdających)

19.01.2022r.

8.00/150 minut

      Sala 206

Szczegółowy harmonogram egzaminu jest wywieszony na tablicy ogłoszeń obok

sekretariatu szkoły.

 

 

Last Updated on Friday, 17 December 2021 09:12
 
Odwiedź ZSA Sławno na Facebook PDF Print E-mail

Zapraszamy do naszego fanpage na facebook :) ZOBACZ

 
WYBORY ROZSTRZYGNIĘTE ! PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 June 2021 21:01

wybory su2

Mamy nowego przewodniczącego SU!

Został nim MATEUSZ SZYMAŃSKI z klasy 2 aT. Spośród 6 kandydatów to on uzyskał najlepszy wynik. GRATULUJEMY Teraz przed nim nowe wyzwania. Społeczność ZSA

czeka na nowe pomysły i powiew świeżości w działaniach

W związku z pełnioną przez Mateusza funkcją pan dyrektor Marian Krakowski uroczyście przekazał mu klucz do serc społeczności uczniowskiej. Oby otwierał on wszystkie drzwi. POWODZENIA !

 
WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA - ROCZNIK 2007 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 17 June 2021 05:24

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, i która nie skończy 15 lat w 2021r., może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w/w ucznia, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 
KRWIDAWSTWO PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 16 June 2021 06:16

krwiodawstwo

Last Updated on Wednesday, 16 June 2021 06:22
 
Materiały i przybory pomocnicze na egzamin zawodowy w sesji czerwiec – lipiec 2021r. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 29 May 2021 17:20

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021r.

Last Updated on Monday, 21 June 2021 08:18
Read more...
 
Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji LATO 2021. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 29 May 2021 17:12

Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji LATO 2021.

Read more...
 
PIKNIK AGRO PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 26 May 2021 08:35

in012

Last Updated on Monday, 31 May 2021 08:59
 
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 03 May 2021 20:51
Last Updated on Monday, 03 May 2021 21:13
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 87