kalendarz roku szkolnego PDF Print E-mail
 1. Rok szkolny zaczyna się 02 września 2019 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.
 3. Zakończenie pierwszego semestru - 20 grudnia 2019r.
 4. Ferie zimowe 10 lutego 2020 - 23 lutego 2020r.
 5. Ferie letnie:  26 czerwca 2010 - 31 sierpnia 2020 r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia-14 kwietnia 2020 r.
 7. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24 kwietnia 2020r.
 8. Pisemne egzaminy dojrzałości: 08.06.2020 - język polski, 09.06.2020 - matematyka, 10.06.2020 - język angielski 
 9. Terminy spotkań z rodzicami : 12.09.2019, 21.11.2019, 09.01.2020, 02.04.2020, 21.05.2020
 10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.01.2020, 03.01.2020, 04.05.2020, 05.05.2020, 12.06.2020
 11. Piknik naukowy kwiecień 2020, 
 12. Dzień sportu maj 2020
 13. Termin zakończenia zajęć i wystawienia ocen rocznych 2019/2010
Klasa  

oceny proponowane   

oceny roczne   zakończenie roku  
klasy maturalne   30.03.2020 17.04.2020  24.04.2020
 II TE  25.05.2020  10.06.2020  10.06.2020
III TE 08.05.2020  29.05.2020 29.05.2020
II TI 08.05.2020 29.05.2020 29.05.2020
III TI 08.05.2020 29.05.2020  29.05.2020
II TŻ 08.05.2020  29.05.2020 29.05.2020
II TAK 08.05.2020  29.05.2020 29.05.2020
pozostałe klasy  05.06.2020   19.06.2020 19.06.2020