Materiały o przemocy - rodzice PDF Print E-mail
W razie kłopotów czy problemów, w sytuacji zetknięcia się z przemocą można zgłosić się do pedagoga - czyli p. Waldemara Koska oraz nauczycieli p.  Doroty Lesner-Kufel i p. Magdaleny Karbowiak.
 

DROGI RODZICU!

Gdy dowiadujesz się, że Twoje dziecko jest prześladowane w szkole, przeżywasz szok i nie wiesz, co z tym faktem zrobić. Jest Ci trudno w to uwierzyć. Wydaje Ci się, że to Twoja wina i czujesz złość. Pamiętaj jednak, że Twoje dziecko przeżywa to samo i to Ty musisz mu pomóc.

Niektóre dzieci ukrywają swój problem. To nie oznacza, że nie mają do Ciebie zaufania - być może nie chcą Cię zmartwić, albo wstydzą się, że nie potrafią sobie same poradzić i wina tkwi w nich samych. Takie dziecko najczęściej nie lubi szkoły. Rano przed wyjściem skarży się na bóle głowy, gardła, brzucha, na gorączkę. Jeśli zauważysz takie objawy u swojego dziecka, zastanów się, czy powodem nie jest prześladowanie w szkole. Jest wiele sygnałów, które świadczą o tym, że Twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej. Obserwuj zachowania dziecka i zawsze reaguj, gdy Twoje dziecko:

 • nie chce wychodzić z domu albo wychodzi bardzo późno lub bardzo wcześnie
 • wraca ze szkoły później, okrężną drogą
 • wraca po lekcjach ze zranieniami i siniakami
 • ma podarte ubranie
 • znajdujesz zniszczone podręczniki i przybory szkolne
 • prosi Cię o ponowne kupienie "zgubionych" (zabranych lub ukradzionych) przedmiotów
 • często "gubi" pieniądze i prosi o drobne na "składkę"
 • nie chce brać do szkoły drugiego śniadania albo bierze dużo więcej niż zwykle
 • prosi o "załatwienie" zwolnienia z WF
 • kłóci się ze swoimi przyjaciółmi
 • jest ciche, izoluje się
 • jest agresywne w stosunku do innych domowników, np. rodzeństwa
 • ma gorsze wyniki w nauce
 • opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje
 • ma problem ze snem lub senne koszmary, płacze w nocy

Jeśli zauważysz u dziecka wyżej wymienione zachowania, porozmawiaj z nim. Zadaj kilka prostych pytań:

 • Co robiło dzisiaj w szkole?
 • Co robiło podczas długiej przerwy?
 • Czy robiło coś, co mu się szczególnie podobało?
 • Czy robiło coś, co mu się nie podobało?
 • Czy jest jakaś lekcja, której nie lubi?
 • Czy jest ktoś w szkole, kogo nie lubi i dlaczego?
 • Czy czeka, aby iść jutro do szkoły?

Co robić?
Najgorsze co możesz zrobić, to zareagować zbyt ostro. Mimo odczuwanej złości staraj się nie zachować agresywnie, nie rozwiązuj sprawy sam np. wymierzając karę sprawcy. Postaraj się nie obwiniać szkoły i nauczycieli. Pamiętaj, że jeśli nie wiedziałeś o prześladowaniu swojego dziecka, szkoła może również nie zdawać sobie z tego sprawy. Poinformuj wychowawcę - to on powinien pokierować dalej sprawą. Możesz także zwrócić się do pedagoga szkolnego.

Jeśli w szkole poinformowano Cię wcześniej, jakie są zasady współpracy z rodzicami w podobnych sytuacjach, postępuj zgodnie z nimi.

Wobec swojego dziecka staraj się zachować tak, aby mu pomóc. Nie obwiniaj go, niezależnie od tego, jak radziło sobie z prześladowaniem. Nie miej do niego pretensji, jeśli nie powiedziało Ci, że jest ofiarą przemocy. Zachęć, aby opowiedziało Ci o wszystkim - pomoże mu to poradzić sobie z napięciem i odreagować trudne emocje. Zapewnij, że zrobisz wszystko, aby mu pomóc i nie dopuścisz do podobnych sytuacji w przyszłości.

Polecane publikacje


Rodzicu,

Poniżej znajdziesz listę publikacji na temat zjawiska przemocy i agresji - nie tylko w szkole. Polecamy Ci ksiązki, które możesz przeczytać sam i oraz takie, które możesz przeczytać razem ze swoim dzieckiem.

Rodzicu, przeczytaj sam

 

Dieter Krowatschek

JAK SOBIE PORADZIĆ Z AGRESJĄ U DZIECI. PORADNIK DLA RODZICÓW

WAM 2005

Wśród negatywnych emocji, z którymi styka się u dziecka rodzic, jest złość. Autor książki wyjaśnia mechanizmy jej powstawania. Przedstawia przykłady i najczęstsze formy agresywnych zachowań oraz wyjaśnia ich przyczyny Podaje wskazówki jak reagować w trudnych sytuacjach.. Proponuje różnorodne metody pozwalające na doraźne radzenia sobie z dziecięcą i młodzieńczą agresją.

 

Bernard Golden

ZDROWY GNIEW

Świat Książki 2004

Gniew jest naturalną emocją, którą przeżywa każdy człowiek. Proponowany poradnik dla rodziców, pomaga zrozumieć, że gniew jest nie tylko zjawiskiem normalnym, lecz może mieć także istotne znaczenie dla zdrowego rozwoju dziecka.

 

Campbell Ross, Suggs Rob

JAK NAPRAWDĘ KOCHAĆ PEŁNE GNIEWU DZIECKO

Złość jest integralną częścią osobowości człowieka. Istotne jest jednak umiejętne panowanie nad nią, wykorzystywanie jej dla konstruktywnych celów. Dwa najwspanialsze błogosławieństwa, jakimi możemy obdarować nasze dzieci, to bezwarunkowa miłość i sztuka dojrzałego wyrażania gniewu wraz z umiejętnością panowania nad nim. Ta książka jest przeznaczona dla rodziców, którym zależy na osiągnięciu tego celu.

 

Arnd Stein

KIEDY DZIECI SĄ AGRESYWNE

Poradnik dla rodziców i wychowawców

JEDNOŚĆ - Kielce 2003

Postawy rodzicielskie i styl wychowawczy ma istotny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Proponowana książka pozwala rodzicowi zdiagnozować własne preferencje w tym zakresie. Opisuje również różnorodne przejawy dziecięcej agresji a także sposoby radzenia sobie z nimi. Daje wskazówki, które pozwalają na uniknięcie rodzinnych konfliktów.

 

Joachim Rumpf

KRZYCZEĆ, BIĆ, NISZCZYĆ

Agresja u dzieci w wieku do lat 13

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Gdańsk 2003

Nie każde zachowanie agresywne jest przemocą. Gdzie leży granica pomiędzy nimi i jak radzić sobie z przejawami dziecięcej złości czytelnik dowiaduje się z omawianej pozycji. Poznaje proste i wypróbowane nie inwazyjne metody pozwalające na radzenie sobie z tym problemem.

 

Sarah Lawson

JAK POMÓC ZASTRASZONEMU DZIECKU

Poradnik dla rodziców i wychowawców

JEDNOŚĆ 2006

Przemoc wśród najmłodszych to poważny problem, którego nie wolno bagatelizować, nie wolno pozostawić dzieci bez pomocy! One tak jak dorośli ulegają negatywnym emocjom, bardzo często nawet ich nie rozumiejąc. Od ich opiekunów, rodziców i wychowawców zależy, w jaki sposób poradzą sobie z doświadczaną przemocą i z tą, którą same inicjują.

Autorka uświadamia czym jest agresja, kim jest agresor, a kim ofiara, jakie czynniki kształtują obie postawy oraz jak można skutecznie z nimi walczyć, by agresja i przemoc nie miały nad młodymi ludźmi władzy.

Rodzicu, przeczytaj razem ze swoim dzieckiem

 

Reider Katja

NIE KŁÓĆMY SIĘ JUŻ!

Opowiadania, które pomogą pogodzić się dzieciom

Jedność 2005

Wychowanie to także nauka ról społecznych. Jedną z nich jest bycie kolegą, koleżanką. Przy zawiązywaniu przyjaźni pojawiają się sytuacje konfliktowe prowadzące do sprzeczek. Jak je w prosty sposób rozwiązywać wskazują opowiadania zawarte w tej książeczce.

 

Christine Adams, Robert J. Butch

ŚWIETNY ZE MNIE DZIECIAK!

O poczuciu własnej wartości

Edycja Św. Pawła 2003
Poczucie własnej wartości jest podstawą prawidłowego rozwoju osobowości dziecka. Jej rozwijanie wymaga jednak mądrego wsparcia ze strony dorosłego. Proponowana pozycja w ciepły i przyjazny sposób wzmacnia w dziecku pozytywne wartości. Jest wspaniałą propozycją do wspólnej lektury pogłębiającej więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem.

 

Michaelene Mundy

SZKOŁA MOŻE BYĆ FAJNA!

Edycja Św. Pawła 2003

Szkoła to podstawowe środowisko mające wpływ na zachowanie dziecka. Od relacji jakie nawiązuje w niej, zależy nie tylko jego samopoczucie oraz poziom osiągnięć edukacyjnych ale także rozwój jego osobowości i wrażliwości. Autorka daje młodemu czytelnikowi praktyczne wskazówki pozwalające rozwiązać szkolne problemy. Uczy młodego czytelnika jak w nieinwazyjny sposób radzić sobie z trudnościami wynikającymi z wchodzenia w dorosłe życie. Promuje wizerunek szkoły jako miejsca przyjaznego dla dziecka.

 

Michaelene Mundy

KAŻDY CZASEM WPADA W GNIEW

Edycja Św. Pawła 2004

Gniew jest jedną z emocji, która niezależnie od woli pojawia się w naszym życiu. Proponowana książka w przyjazny sposób uczy młodego czytelnika jak pozytywnie i spokojnie radzić sobie z negatywnymi emocjami.

 

Erika Meyer-Glitza

KIEDY PANI ZŁOŚĆ PRZYCHODZI Z WIZYTĄ

Terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci

JEDNOŚĆ - Kielce 2004

Niejednokrotnie wybuchy złości, ataki buntu i niszczenia wszystkiego wokół siebie są wynikiem frustracji i braku umiejętności komunikowania się. Opowiadania zawarte w książce są próbą przeobrażenia wewnętrznej agresji w cenną energię życiową.

 

dr Kathleen G. Nadeau, dr Hellen B. Dixon

NAUCZ SIĘ OPANOWANIA I KONCENTRACJI

Poradnik dla dzieci z ADHD i ich rodziców, wychowawców i pedagogów.

Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE

Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006

Często przyczyną zachowań agresywnych są różne zaburzenia. Jednym z nich jest ADHD. Proponowana książka jest wyjątkowa, ponieważ skoncentruje się na dziecku i napisana jest z jego perspektywy widzenia świata i myślenia o nim.

Książka dostarcza praktycznych rozwiązań, możliwych do wykorzystania w życiu rodzinnym i w warunkach szkolnych, bez nakładów finansowych.

 

dr Gary Fisher , Rhoda Cummings

PRZEWODNIK PRZETRWANIA

Możesz być zwycięzcą

Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE

Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006

Pozycja w przygotowaniu- przewidywany termin wydania : październik 2006

Jest to książka skierowana do dzieci mających trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, itd.). W prosty, ciepły, a zarazem fachowy sposób odpowiada na szereg pytań dotyczących problemów z nauką. Jednocześnie dostarcza całej palety praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z kłopotami tak w szkole, jak i w domu. I najważniejsze: inspiruje dzieci do pracy nad sobą oraz utwierdza w przekonaniu, że wszystkie dzieci mogą osiągać wspaniałe wyniki!

 

dr Gary Fisher , Rhoda Cummings

SZKOLNYPRZEWODNIK PRZETRWANIA

Jak dzieci z trudnościami w nauce mogą uczyć się łatwiej i przyjemniej

Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE

Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006

Pozycja w przygotowaniu- przewidywany termin wydania : październik 2006

Kontynuacja Przewodnika przetrwania. Narzędziem niezbędnym do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, w którym można spotkać się z brutalnością i przemocą jest pozytywna samoocena- najważniejsza umiejętność psychologiczna. Powyższa propozycja to istna kopalnia wskazówek i pomysłów dla dzieci mających trudności w nauce. Radzi, jak uczniowie powinni organizować sobie naukę, jak łatwiej i przyjemniej się uczyć, przedstawia różne strategie przyswajania wiedzy.

 

dr Gershen Kaufman, dr Lev Raphael, Pamela Espeland

POZNAJ SAM SIEBIE - BĄDŹ SOBĄ

Jak kształtować silną osobowość i pozytywną samoocenę u dzieci.

Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE

Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006

Wydanie I

Książka pomaga kształtować pozytywną samoocenę, uczy asertywności, pozwala odkrywać swoje talenty. W prostych słowach i przykładach wziętych z życia uczy jak bronić się przed agresją innych, jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami w życiu.

 

Rachel Rashkin

POCZUJ SIĘ LEPIEJ

Spokojnie, to tylko terapia.

Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE

Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006

Poczuj się lepiej - Spokojnie, to tylko terapia ujawnia co jest sensem terapii, kim jest terapeuta, co dzieje się podczas sesji terapeutycznej. Książka przeznaczona dla dzieci, rodziców i pedagogów. Książka napisana jest w formie pamiętnika 12-letniej dziewczynki prowadzonego w trakcie roku, który rozpoczął się smutno, źle, a kończy się z pomocą terapii powrotem uśmiechu i zadowolenia.

autor opracowania: Jagna Niepokólczycka-Gac, pedagog, CMPPP