Nauczyciele PDF Print E-mail
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
   
Magdalena Jaszul-Berbeś język angielski
Małgorzata Błaszkiewicz religia
Dorota Bujko wychowanie fizyczne
Roman Bujko wychowanie fizyczne
Aleksandra Duczmal język angielski
Anna Frankenstein język niemiecki
Wioletta Grzybowska język polski,
Mirosław Kopowski historia, wos
Waldemar Kosek pedagog
Małgorzata Krakowska matematyka
Marian Krakowski język polski
Paulina Król psycholog
Piotr Kulig historia, WOS, EDB
Marzena Łużyńska biblioteka
Paweł Mucha przedmioty informatyczne
Adam Nowak religia
Wojciech Panek religia
Agnieszka Pitus matematyka, przedmioty zawodowe informatyczne
Urszula Poborska matematyka
Natalia Stachowicz wychowanie fizyczne
Zygmunt Tilak geografia, informatyka
Dorota Trawińska fizyka 
Katarzyna Zdunek język niemiecki, terapia pedagogiczna
Joanna Zięba biologia, chemia
Agnieszka Zimna język polski

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Maria Dankowska przedmioty gastronomiczne
Agnieszka Dejk przedmioty ekonomiczne
Grzegorz Machłaj przedmioty zawodowe
Magdalena Karbowiak przedmioty gastronomiczne
Dorota Kulińska przedmioty ekonomiczne
Aneta Leśniak przedmioty ekonomiczne
Jacek Łasek kierownik szkolenia praktycznego
Halina Osińska przedmioty zawodowe
Jacek Ostrowski przedmioty informatyczne
Ireneusz Parszczyński przedmioty gastronomiczne
Piotr Rejmer przedmioty informatyczne