WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA - ROCZNIK 2007 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 17 June 2021 05:24

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, i która nie skończy 15 lat w 2021r., może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w/w ucznia, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.