Materiały i przybory pomocnicze na egzamin zawodowy w sesji czerwiec – lipiec 2021r. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 29 May 2021 17:20

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

RL.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm,

trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka,

kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

2.

RL.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB , gumka

kreślarska , linijka kreślarska 20 cm,

trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka,

cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

3.

TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

4.

EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

XXXXX

5.

AU.20

Prowadzenie sprzedaży

XXXXX

6

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

XXXXX

W kwalifikacjiAU.20, TG.07. – każdy zdający musi mieć ubranie robocze zgodne z wymogami dla danego zawodu.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 maja 2021r. w sprawie materiałówi przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Last Updated on Monday, 21 June 2021 08:18