Oferty pracy PDF Print E-mail

 Informacja o wynikach naboru

 na stanowisko REFERENTA DS. GOSPODARCZYCH

w Zespole Szkół Agrotechnicznych Ul. Sempołowskiej 2 76-100 Sławno

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany 

Pani Karolina Jastrzębska zamieszkała w Bobrowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Jastrzębska spełniając wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zakwalifikowała się do II etapu postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której wykazała się znajomością przepisów i zagadnień związanych z pracą na stanowisku objętym naborem, co wraz z wcześniej zdobytym doświadczeniem zawodowym daje gwarancję należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Dyrektor

                                                                                                           (-) mgr Marian Krakowski