News
Rada Rodziców PDF Print E-mail

Rada Rodziców :

1. Joanna Grycko - przewodnicząca RR
2. Renata Zaręba - zastępca przewodniczącej RR
 
 
Nr konta Rady Rodziców
 
Rada Rodziców przy Zespole szkół Agrotechnicznych
ul. Sempołowskiej 2
76-100 Sławno
07 9317 0002 0000 0329 2000 0010