Informacje o maturach PDF Print E-mail

Wszystkie informacje związane z egzaminem maturalnym znajdują się na stronie OKE Poznań

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzamin maturalny Zobacz 

Przykładowe zadanie egz. maturalny z j. angielskiego Zobacz 

Przykładowe zadanie j.angielski Zobacz 

Przykładowe zadanie j.niemiecki Zobacz