wychowawcy PDF Print E-mail

Wychowawcy oddziałów 2019/2020

Lp

Oddział

Imię i nazwisko wychowawcy

1.

Ia T.

 Piotr Rejmer

2)

Ib T.

 Magdalena Karbowiak

3)

Ic T

 Dorota Kulińska

4

Id T

 Ireneusz Parszczyński

5

Ia B.

 Agata Treder

6.

Ib B.

 Wioletta Grzybowska

7

Ic B

 Agnieszka Zimna

8

Id B.

 Roman Bujko

9

IIa T.

 Agnieszka Pitus

10

IIb T

 Piotr Kulig

11

IIa B

 Dorota Trawińska

12

IIb B

 Zygmunt Tilak

13

IIIa T.

 Natalia Stachowicz

14

IIIb T

 Grzegorz Machłaj

15.

IIIa B

 Dorota Bujko

16

IIIb B

 Anna Frankenstein

17

IVa T

 Małgorzata Krakowska

18

IVb T

 Joanna Zięba