program przeciwdziałania niskiej frekwencji PDF Print E-mail

  Program przeciwdziałania niskiej frekwencji w zakładce "Dokumenty do pobrania" lub zobacz TUTAJ

 

 Ewaluacja Programu Przeciwdziałania Niskiej Frekwencji

SYSTEM, KAR STOSOWANYCH W SZKOLE ZWIĄZANY Z FREKWENCJĄ

 

W technikum przestrzegane są następujące zasady udzielania kar:

- powyżej 5  godzin nieusprawiedliwionych - rozmowa wyjaśniająca z wychowawcą

- powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych - upomnienie wychowawcy oraz pisemna informacja do rodziców

- powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych - nagana wychowawcy, pisemna informacja do rodziców i skierowanie na rozmową z pedagogiem

- powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych - nagana dyrektora, pisemne powiadomienie rodziców

- powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych - wdrożenie procedur skreślenia z listy, kontrakt z uczniem i rodzicami

po 40 godzinach bez usprawiedliwienia uczeń zakłada dzienniczek monotorujący uczestnictwo w zajęciach, który będzie kontrolowany przez wychowawcę.

 

W szkole branżowej I st.– pracownik młodociany przestrzegane są następujące zasady udzielania kar:

- powyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych - rozmowa wyjaśniajaca z wychowawcą

- powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych - upomnienie wychowawcy oraz pisemna informacja do rodziców 

- powyżej 22 godzin nieusprawiedliwionych - nagana wychowawcy, pisemna informacja do rodziców i skierowanie na rozmowę z pedagogiem

- powyżej 28 godzin nieusprawiedliwionych - nagana dyrektora, pisemne powiadomienie rodziców

- powyżej 34 godzin nieusprawiedliwionych - wdrożenie procedury skreślenia z listy uczniów, kontrakt z uczniem i rodzicami

po 28 godzinach bez usprawiedliwienia uczeń zakłada dzienniczek monotorujący uczestnictwo w zajęciach, który będzie kontrolowany przez wychowawcę.