Profilaktyka nowotworów PDF Print E-mail

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Celem projektu jest budowanie świadomości onkologicznej poprzez promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych prozdrowotnego stylu życia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz tworzenie sieci szkół promujących Europejski Kodeks Walki z rakiem. Projekt jest skierowany do nauczycieli i młodzieży.
Założenia projektu:
* Poprawa świadomości onkologicznej społeczeństwa inicjowana przez dzieci i młodzież,
* spodziewana poprawa udziału mieszkańców województwa w badaniach przesiewowych,
* Inspiracje do zachowań prozdrowotnych :
-walka z nałogiem palenia tytoniu i picia alkoholu,
-walka z otyłością, promocja zdrowego odżywiania się i ruchu,
-wdrożenie nawyku uczestnictwa w badaniach przesiewowych.
* kształtowanie świadomości i znaczenia aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,
* poprawa jakości życia młodzieży i dorosłych poprzez stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym,
Na początek obejrzyjcie 3 spoty:
Spot ruch, Spot ryzyko oraz Spot warzywa a następnie przemyślcie swoje postępowanie. Czy rzeczywiście robimy wszystko, by uchronić się przed rakiem?
szkolny lider projektu
Maria Dankowska